Wat bieden wij?

DB-Buildings staat voor een kwaliteitsvol en transparant beheer van uw residentie en dit zowel op administratief, technisch als financieel vlak.

financieel: Opmaak van de jaarlijkse begroting, opmaken en uitsturen van de provisies, innen van achterstallige provisies, nazicht en betaling van de inkomende facturen, opmaken van de globale en individuele jaarafrekeningen

technisch: Samen met de eigenaars willen wij ons dagelijks engageren om het patrimonium van de VME in stand te houden. Door op verschillende tijdstippen in het gebouw aanwezig te zijn willen wij tijdig kunnen ingrijpen bij eventuele defecten. Wij staan in voor het opvragen van de nodige offertes voor het uitvoeren van werken. Deze offertes worden degelijk vergeleken en steeds besproken op de Algemene Vergadering. Na goedkeuring en toewijzen van de werken doen wij het nodige ter opvolging van de leveranciers zodat werken volgens de regels van de kunst en volgens offerte worden uitgevoerd. Voor de dringendste interventies kunnen wij rekenen op verschillende vaste leveranciers welke één voor één staan voor kwaliteitsvol werk.

administratief: Organiseren van de jaarlijkse algemene vergadering, raden van mede-eigendom en afspraken met de rekeningcommissaris, opmaken van de notulen en alle nodige briefwisseling ten behoeve van de vereniging van mede-eigenaars, opvolging van juridische dossiers, opvolging van verzekeringsdossiers, …

Kortom, een all-in service!